Magyar Nyelvőr – 74. évfolyam – 1950. - REAL-J

Vizsgáljuk ínég közelebbről a könyv megjelenésének körül- ményeit. ... méltatás van róla* Kiderül a cikkből, hogy apja Fodor Károly huszártiszt.

Magyar Nyelvőr – 74. évfolyam – 1950. - REAL-J - kapcsolódó dokumentumok

Vizsgáljuk ínég közelebbről a könyv megjelenésének körül- ményeit. ... méltatás van róla* Kiderül a cikkből, hogy apja Fodor Károly huszártiszt.

Petur voltaképpen sohasem volt Petur, ez csak a Péter név régi írása. Katona ... Ha az Utónévkönyv — igen helyesen — magyarosan, j-vei írja ezeket.

Beke Ödön: Cseremisz mesék és mondák (Rásánen Martti) ... döwiz ebötu); es gibt keine Brücke, um ... Velem — vonzata bizonyára a tegeződik, magázódik.

Nyelvművelés 1-52, 129-74, 257-92, 385-419. Íróink nyelve 53-84, 175-201, ... fősuli, a középiskola középsuli, a gimnázium gimi, az iparitanuló iskola inas-.

1 мар. 2021 г. ... Ez a jelentés szerepel az első helyen a szótárakban. ... a jelzett szó jelentését is: a Veszek neki, csizmát ... Egy-egy rafinált rím.

hőse gyakran megfordult Arsene grófnő szalonjában, ahol „szívesen ... gyes, Marx Károly, Verne Gyula stb. névalakokat éppen napjainkban váltják fel a.

Jelentése Bogdán, a fönt említett Szracimir-féle levél közlője szerint annyi mintbiró ... un baston dont jadis les grands ducs recevoient hommage du Tartare.

1 мар. 2021 г. ... bizonyos írásjelek is, például az idézőjel, amely többek között a metaforizációs folyamatot (pl. ... libaláb, lúdláb elnevezések.

9 — 11. anya. 25 (anyácskám, anyám, anyóka). 9 — 11. élet. 25 (életcél?) 9 — 11. gyermek 25 (gyermekem). 12. csillag. 24. (esthajnalcsillag). 13. tavasz.

Sok szó, mely a régi nyelvben közhasználatú volt, nyom- talanúl kiveszett a mai élő nyelvből. „Bookernek az angol szt. íráshoz és imádságos könyvekhez való ...

6 сент. 2015 г. ... Vót éccér ém macska, a kivé a zaszszonya nagyon roszszá ... mondhatni, hogy névnap, születésnap, észjárás, hátközép.

Terjedése nem felülről lefelé, hanem megfordítva történt: a nép- nyelv vette át, s a nép nyelvéből került be az irodalmi nyelvbe" (MNy. 43: 144). A muszáj ige ...

de hirtelen . . .); ,,Már-már vett egy csokrot, amikor megriadt, s emlékei megint feltámadtak" (uo. 182) . . hirtelen . . .; . . s egyszer csak . . .).

első jelentése: t. i. hogy az embernek erkölcsein általában a ... igen nagy része szintén a Tájszótárra fog szorulni, hogy jelentését ... gádzsó: fickó.

Péter László: Népi beszédkutatás 62. Prohászka János: A csoda főnév melléknévi használatáról 59. — Szólások, közmondások az Actio curiosában 183, 251.

1 мар. 2021 г. ... és azért az a vád érte őket a kognitivisták részéről, ... más, Zsuzsika angyal, Zsuzsika csak őt szereti (Móricz Zsigmond: Pillangó).

4 í 7 , m é í r é m 369, m é ö 1. (?) 432; borocz 375, baraczot 233. Összerántott, kopott szavak: ké 4o, k 0 d 4t, tárgy rag- gal mindig ...

Ez bulgáros kiejtése a pec szónak melynek jelentése a német Ofenben maradt meg. ... ebből eredtek a magyar barátfej, kopasarát elnevezések.

H a j n a l István. ... Matkó István különösen S á m b á r M á t y á s jezsuitával ... rövidülés a Kötő családnév a Ház kötő (nádazó), Borda-.

5 окт. 2015 г. ... Nyilvánvaló, hogy csiriz szavunk is ugyanabból a nyelvi ... Hanglejtésábrák készítése (11—12.. fej., 78—9).

Németh G. Béla: Vajda János: A vaáli erdőben. 69. Török Gábor: József Attila-kommentárok. 74. Nyelv és iskola. Szemere Gyula: A feladatlapos felvételi ...

így áttekintve a lator szó jelentését a régi irodalomban, azt látjuk, hogy eredeti jelentése: rabló, gonosztevő, tehát ugyanaz, mint a latin latroé.

ben is előfordul két-két egyeredetű tőalaknak ilyen jelentés szerint ... a) Leggyakoribbak az ön á 11 ós í t o tt h a t á r oz ó-m o nda t- részek.

attól döglik a légy, szeget [üt a fejébe, kutya-macska módra élnek egymással, ... vékonylábú agár, lógófülű, barnaórrú vizsla, hosszútestű, kurtalábú tacskó ...

1 мар. 2021 г. ... Az évek során Lőrincze köré csoportosult feladatok, megbízatások, ... szótagolás szerinti elválasztást követi.

konstruktőr, optimális, immobil, inkurrens, revizor, dotáció. ... összetett szó jelentése csak ritkán tér el az elő- és utótagot képező szók önálló.

83); „Ezért gyötör vegre a pokol béli raj" (Bök. 393). ... Amíg például a gyakori, általános használatú csaj csupán közön- ségesebb stílusértéket hordoz ...

nyelvtörténetieken át a (cseh, szlovák és magyar) idegen szavak szótáraiig; ... színét megtalálhattad a virágok színében" (A varázsló kertje).

A felsorolt jelbeszéd-eredetű jelentések egyeledik, őgyeleg, igyekszik, ... v. azér amiér, v. amér hogy; pl. aminek, v. amér hogy ió vagy, szeretlek».

Egyetlen egy magyar szótárban se fordúl elő e szónak „fractura, bruch" jelentése, melyet Miklósich tulaj- donít neki. A régi szótárak mindegyikében csak „pruina ...

1 мар. 2021 г. ... Ferenc középiskolások ragadványnév-alkotását ismerteti, ... a tollbamondás, az emlékezetből írás, a helyesírási fogalmazás íratása) ...

Határ eredeti jelentése : két középponttal biró térrész elválasztó helye. Erről természetes áthajtással ... groll (Iszer : Wörtb.): simultas, ódium occul-.

amelyeknek helyesírása nagyon el- üt a hallottam kiejtésüktől. ... nek, mihelyst a szó helyett ... mihelyst így szól: Veron bűnössé-.

6 сент. 2015 г. ... fontot" (tréfás recept, Toldy : Adalékok 24). Furcsa, hogy vannak ilyen hangzású tulajdonnevek is: Busta, nomen viri 1214.

E szerint a -ról-nak teljes jelentése: valamely fölszin- ről való e 1 m e n é s, eltávozás. ... vagyon egy cylinder forma torony építve" sat. Érdekes az.

is, hogy ez a frázis angol eredetű, sőt magyar szövegekben is egyideig angol ... csíp, csípőji, díj, díjnok, dínomdánom, dísz, dívány, gríz, gyík, híd, híg,.

(mankó, séró, tejcsarnok), verekedés (bunyó, hirig, ruha stb.), n ő (bőr, pipi, ... 250 000 kiló pörkölt mogyorót értékesítenek karácsonyig a Békés megyei.

6 сент. 2015 г. ... portyázást jelent, s ez a jelentés ment át a csatangol igébe. ... De ha nagy eső után a patak árja gyorsan forgatja a.

7 сент. 2015 г. ... szakszó szinonimája): a szövegkommunikáció interdiszciplináris tanulmányozása. A máso- ... [bridzs-csapat v. briccsapat].

1 февр. 2021 г. ... Egészséges, mint a hal, mint a makk 154. ... Ilyen fellételek meilett a nyelvjárások azért maradnak fenn, ... A szöveg abszolút hite-.

Ez a weboldal cookie -kat használ annak érdekében, hogy weboldalunkon a legjobb élményt nyújtsa.