Kémia oktv feladatok

Kémia OKTV 2002/2003. II. forduló. 15/B. I. FELADATSOR. Az I. feladatsorban húsz kérdés szerepel. Minden kérdés után 5 választ tüntettünk fel,.

Kémia OKTV 2005/2006. I. kategória - II. forduló. A feladatok megoldása. Az értékelés szempontjai. Egy-egy feladat összes pontszáma a részpontokból tevődik ...

A munka megkezdése előtt nyomtatott nagybetűkkel ki kell tölteni a versenyző adatait tartalmazó részt! A munkalapokra nem kerülhet sem név, ...

... végbemenő reakció endoterm, és a NO2 a sötétebb színű. D) A A felső nyíl irányába végbemenő reakció endoterm, és a N2O4 a sötétebb színű. E) Semmilyet.

Kemia OKTV 2000/2001. II. fordu16. II. FELADATSOR. 1. feladat. Ha tornenyebb say vagy lug cseppen a Iaborat6riumi munka kozben borunkre, akkor.

A szacharóz a-D-glükóz és B-D-fruktóz egységeket tartalmaz. A szacharóz hidrolizisének ... Qk[szacharoz) = Oxi + Qiu - Qui - Qis = -2222 kJ/mol.

A) S2-, B) CI-, C) Ar, D) K+, E) Ca2+ ... Ezüst-nitrát-oldaton egyenáramot vezettünk át 15 percig. ... tartalmát ezüst-klorid formájában határozták meg.

E) Magnéziumion, nátriumion, neonatom, fluoridion, oxidion. 3. Melyik sorban szerepelnek a molekulák növekvő kötésszögük sorrendjében?

Kozák András Iván. 12.C. ELTE Apáczai Csere János. Gyakorló Gimnázium és. Kollégium. Sebő Péter, Sebőné. Bagdi Ágnes. 6. Fajszi Bulcsú.

forráspont, a vízoldhatóság és a savi disszociációs állandó? A forráspont. A vízoldhatóság A savi disszociációs állandó.

Hancsák Károly, Dr. Regdon Ibolya. 8. Tusnády Simon ... Irén. 13. Merkl Levente Bálint. 12.C. Ciszterci Rend Nagy Lajos. Gimnáziuma és Kollégiuma.

közömbösítéséhez 1,10-szer akkora tömegű szilárd NaOH szükséges, mint ... A klórbenzol gyár melléküzemágát napi hány "ötdekás" zacskó "globol" molyirtó.

18 апр. 2009 г. ... vízkeménységet, valamint a nitrátion- és nitrition-koncentrációt fogjuk meghatározni. A feladat elvégzésére és a válaszlap kitöltésére ...

Az A. és a C. feladatok témakörei. Általános kémia. 1. Atomszerkezet. 2. A periódusos rendszer. 3. Kémiai kötések. 4. Molekulák, összetett ionok.

Az anódon oxigén, a katódon hidrogén fejlődik. ... 1. AZ AMMÓNIA ÉS A KÉN-HIDROGÉN ammónia kén-hidrogén. Képlete, ... szerkezeti képlete. CH2 = CH – CH3.

réz(I)-oxid válik le), továbbá a fenolftaleinnel megfestett lúgos oldatokat elszínteleníti. kálium-nátrium-tartarát. A réz(II)-hidroxidot a szín mélyülése ...

típusának megjelölésével), alkénből, két illetve egy halogénatom bevitelének módja (a propén példáján bemutatva), a reakciók típusa, Markovnyikov-szabály.

E. Szén-tetraklorid. 5. Mitől függ egy gáz moláris tömege? A. A gáz térfogatától. B. A gáz hőmérsékletétől. C. A gáz nyomásától.

A sók hidrolízise az ammónium-klorid és a nátrium-hidrogénkarbonát példáján bemutatva. •. Egy szerves vegyület hidrolízise, és egy szerves vegyület ...

Az elektronburok szerkezete. • Az elektronhéjak kiépülése. Kémiai kötések, anyagi halmazok. • A fémes kötés és a fémrács. • Az ionkötés és az ionrács.

a kalcium oxidálódik, a hidrogén redukálódik. 1 pont. - HCl + HOH ... Az NiCl2 moláris tömege: 129,7 g/mol, a leválasztott só anyagmennyisége:.

A geometriai izoméria konstitúciós feltétele, hogy a kettős kötésű szénatomhoz különböző atom vagy atomcsoport kapcsolódjék.

A redukció fogalma. Elektronátadás szempontjából: Elektronfelvétel. Oxigénátadás szempontjából: Oxigénleadás. Oxidációsszám-változás szempontjából:.

eszközök, vegyszerek. Alapvető laboratóriumi ... ruha, vegyszer ömlik ... A háztartásban előforduló anyagok és azok kémiai jellemzői, kémiai reakciók.

21 нояб. 2015 г. ... záptojásszagú kénhidrogén-gáz (dihidrogén-szulfid) keletkezik, miközben alumínium- hidroxid marad vissza. Írd fel a reakció egyenletét és ...

Kétféle megoldást is adunk. Minden eljárás neve és minden anyag 1-1 pontot ér. A feladat javításánál bármilyen jó műveletsort elfogadhatunk, ...

28 февр. 2019 г. ... jód szublimációja: + nátrium reakciója vízzel: + kénsav hígítása: + víz bomlása hidrogénre és oxigénre: +. Page 2. 2.

23 янв. 2020 г. ... Vegyjele Sb. A N T I M O N. Minden jó válasz 1 pont, Az év ásványa 2020 ... régi neve cin. • egyik ötvözete a bronz. • ezüstfehér színű.

Kiszámolom a 300 g oldatban lévő oldott anyag (NaOH) és víz mennyiségét. 34. 3 = 102 g NaOH van a 300 g oldatban és 300 - 102 = 198 g víz ~ 198 cm.

8 мар. 2018 г. ... Atom vagy ion. Protonok száma. Elektronszerkezet. Párosítatlan elektronok száma alapál- lapotban kémiai jele neve.

Petőfi Sándor: Magyar vagyok. Az elem vegyjele neve. Megjegyzés: Petőfi a vers ritmusa kedvéért a területén szót hosszú ű-vel írta. 9 pont. 2. feladat.

24 янв. 2019 г. ... Nitrátion > Karbonátion. 10. Az elektronok száma. Nitrátion = Karbonátion. 11. A központi atom oxidációs száma. Nitrátion > Karbonátion.

3 февр. 2010 г. ... a) Elemmolekula: b) Egy darab t-kötés legyen benne: c). Legalább három atomból álló apoláris molekula: d) Lineáris alakú:.

9 мар. 2017 г. ... Termit-reakció: Előállítása: Iparban: Példa: mert hővezetése jó. Felhasználása: mert párolgáshője nagy mert nagy a szilárdsága,.

Oltott meszet tartalmazó szennyvíz vizsgálata b) Átlag: 1p. 4 pont. Egy ipari szennyvíz oltott meszet, [Ca(OH)2-ot] tartalmaz, ... A meghatározás menete:.

Osztálya. L. Irinyi János. Középiskolai Kémiaverseny. 2018. február 1. Iskolai forduló – II.a, II.b és II. c kategória. Munkaidő: 120 perc.

Szappanfőzés. 1. - Szappanoldat vizsgálata. 2. 2. óra: Vízlágyítók, vízkőoldók. 4. - Vízkeménység. 4. - Szappan habzása kemény és lágy vízben.

Víz és olaj. 4.2. Víz és finom szemcséjű homok. 4.3. Jódoldat és sebbenzin ... A kémcsőben a víz lesz alul és a jód által megszínezett sebbenzin lesz fölül.

mosószóda (Na2CO3)- hatása hasonló a trisóéhoz, előnye, hogy nem terheli a vizeket foszfátokkal. ... mol/dm. 3. ) hidrogén-peroxid-oldat. (30 tömeg %).

Milyen vegyületek kimutatására alkalmas ez a próba? ... Keményítő kimutatása. Öntsön háromujjnyit a tálcán található kémcsőbe a keményítő oldatból!

oldódása, a jód szublimációja. Kakukktojás:_ Indoklás: D: gyorsulás, mágneses vonzás, égés, súrlódás, áramvezetés Kakukktojás: Indoklás:.

24 нояб. 2018 г. ... lilakáposzta levét, akkor abban lila színt mutat. ... során kénsav-oldatba cseppentettünk lilakáposzta-levet, majd hígítottuk az oldatot és.

HALMAZÁLLAPOTOK I… …a körülöttünk lévő anyagok többsége – a körülményektől függően… háromféle halmazállapot -ban létezhet: …elvileg minden anyag mindhárom ...

Általános kémia. 1. Atomszerkezet. 2. A periódusos rendszer. 3. Kémiai kötések. 4. Molekulák, összetett ionok. 5. Anyagi halmazok.

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (továbbiakban OKTV) részvételi ... a biológia, fizika, földrajz, informatika, kémia, matematika versenyek esetén az ...

Előfeltétel: Alap szervetlen és szerves kémia ismeretek. Tematika: ... szeged.hu/2302/2/Elektronikus/Bioszervetlen%20e-konyv.html.

kémiai valóság. A kémiai reakciókat többféle szempont szerint lehet csoportosítani. Kémiai reakciók csoportosítása: 1.A reakcióban részt vevő anyagok ...

Réz- és vasreszelék szétválasztása. 1. Szennyezett só tisztítása. 2. 2. óra: Desztilláció. 5. Réz-szulfát oldat desztillációja.

Fémes elemek vegyületei. Szilády Áron Református Gimnázium, Kiskunhalas. Munkavédelem ezüst-nitrát: kálium-bromid: A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat.

Az ammónia és a salétromsav reakciója. 3.4. Sósav reakciója fémekkel. 4. SZERVETLEN SAVAK II. (SZÉNSAV, FOSZFORSAV) . ... A foszfor(V)-oxid reakciója vízzel.

A gumimaci redukáló hatása. Eszköz és anyaglista. Szükséges eszközök: Anyagok: - üvegbot. - cseppentő. - kálium-permanganát oldat. - nátrium-hidroxid-oldat.

Hogyan változott a jód belső energiája melegítés hatására? Nőtt. A jód szublimációja energiaváltozás szerint endoterm folyamat.

Falitáblák: ionok képződése, közömbösítés stb. ... tiszta anyagok és keverékek fogalma ... a közömbösítés fogalma, sóképzés sav-bázis reakcióval.

9 авг. 2017 г. ... Kiadó: Mozaik Kiadó. Kiadói cikkszám: MS-2620U. Elérhetőség: Raktáron. A középiskolás kémiakönyvek célja, hogy Kémia 10. - A könyv.

Szerves kémia: egyszerű funkciós csoportok (előadás, magyar nyelven, alapképzés); Szerkezet analizis a kémiában (előadás + lab/szeminár magyar nyelven,.

Százalékérték számítás feladatok ... (7) Egy pendrive-on található adat mennyisége 14 GB a teljes kapacitása 32 GB, hány százalék szabad.

Mekkora a területe? Mekkora a köré írt kör sugara? Trigonometrikus egyenletek. Oldd meg a következı egyenleteket a valós számok halmazán!

Frakcionáló lombik 250 ml. 1 860 Ft. 2 325 Ft. 3126806 ... Frakcionáló lombik 1000 ml ... Erlenmeyer lombik csisz. nyakkal 500 ml, csisz.:29 mm.

3.1 Az elemek vegyjele . ... Lítium ( Li ), nátrium ( Na ), kálium ( K ), rubídium ( Rb ), cézium ( Cs ), francium ( Fr ). Egy vegyértékűek.

31 окт. 2006 г. ... A két elektród közös elektrolitoldata kénsavat tartalmaz, amely a két ... b) Írja fel a szénhidrogén szerkezeti képletét és adja meg ...

Ez a weboldal cookie -kat használ annak érdekében, hogy weboldalunkon a legjobb élményt nyújtsa.