Magyar nyelvi feladatlap

22 янв. 2010 г. ... A következő mondatokban egy állat neve vagy egy növény neve rejtőzik. ... Pótold a hiányzó betűt vagy betűket a következő vers szavaiban!

22 янв. 2011 г. ... (A Kövér Lajos színre lép című meseregény alapján). Kövér Lajos egyik este szobájába lépve hiába próbálta felkapcsolni a villanyt.

18 янв. 2013 г. ... Messze határba indul az árva, lenge madárka: billegető. (Áprily Lajos: Tavaszodik) a) Írj ki a versből egy vegyes hangrendű igét!

17 янв. 2015 г. ... mindegyik pontozott vonalára csak egy szószerkezetet írjál! ... mellérendelő szószerkezet ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. …

30 янв. 2010 г. ... Magyar szókincstár – Rokon értelmű szavak, szólások és ellentétek szótára. F). Vademecum – Szokatlan szavak szótára.

27 янв. 2011 г. ... (Méhes György írása nyomán). Taksony fejedelem, aki Zolta fia s Árpád unokája volt, a végét járta. Vajákolták a.

2 февр. 2012 г. ... lakói a szüreti vigasságot minden évben Cserépházán, ... c) A vers ritmusát figyelembe véve melyik szó illik leginkább a kipontozott helyre?

5 февр. 2021 г. ... Az utolsó (10.) ... Tagold szavakra az alábbi mondatot! ... „Hogy Matyi éjjel gyufaskatulyában aludt, azt alighanem elmondtam már.

5 февр. 2009 г. ... B) írásban jelölt teljes hasonulás. C) írásban jelöletlen teljes hasonulás. D) a képzés helye szerinti részleges hasonulás.

23 янв. 2014 г. ... A) részleges hasonulás (zöngésség szerinti) ... C) teljes hasonulás (írásban jelölt) ... A történelem bölcselet, mely példákkal tanít.

23 янв. 2009 г. ... Sokáig azt hitték az emberek, hogy a Föld lapos. 1552-ben döbbentek rá, hogy gömbölyű. Három évvel előtte ugyanis egy Magellán nevű ...

24 янв. 2019 г. ... D) lesújt c) A) Lője le! B) visszintes. C) útazik. D) egyenruha d) A) bagoly. B) Idjad meg! C) huszas. D) sziveskedjék e) A) Ne folyjon ki!

24 янв. 2013 г. ... Vajon miért szeret vagy nem szeret olvasni egy mai diák? Mindkét állásponthoz legalább 2-2 érvet sorakoztass fel!

2014. január 18. 10:00 óra ... A) Te vagy a mese egyik szereplője. B) Barátodnak meséled el a történetet. Adj címet a fogalmazásodnak!

24 янв. 2019 г. ... Az előadás időtartama: 2 óra 10 perc. FŐBB SZEREPLŐK: NEGRO, a Szélkirálynő fedélzetmestere. TAKÁCS GÉZA. RUMINI, hajósinas a Szélkirálynőn.

28 янв. 2010 г. ... éhenkórász nagy csapat csóka ricsajog hussog reggel óta tócsára jég virágra fűre harmat dermed megöregedtek a kertek jó volna még.

22 янв. 2015 г. ... rázós ritmus popsidnak. Parabola, parabola, antenna, ... eltérően), hol tart a játszma. A szabályok bonyolultak, de nem annyira, ...

29 янв. 2011 г. ... A három utótag elé minden esetben ugyanazt az előtagot kell tenned. ... Feltételezések szerint 20−25 ezer jegesmedve él jelenleg az északi ...

18 янв. 2014 г. ... Újra vár a cseszneki vár! Információ: Cseszneki Programiroda 8419 Csesznek, Vár út 51. E-mail: [email protected] Tel./fax.

19 янв. 2013 г. ... D) Nyugtával dicsérd a napot. …………………………………… E) Még sosem foglalkozott elméleti kérdésekkel. …………………………………… b) Alkoss két különböző szórendű ...

26 янв. 2012 г. ... Az én édes galambomnak csakis azzal kedveskednék. Írd a megfelelő költői eszköz betűjelét a pontozott vonalra! a) … édes galambom.

19 янв. 2019 г. ... -val, -vel ragos főnév műveltető ige főnév és múlt idejű ige is lehet vegyes hangrendű képzett főnév b) Húzd alá az alábbi mondatokban az ...

16 янв. 2016 г. ... Lackfi János: Bolyhosodás ... A) A vers egésze egy virágzó pitypangot mutat be. ... C) A vers tavaszi-nyári hangulatot idéz.

16 янв. 2016 г. ... e) összetett, ragos főnév: . ... f) melléknév + -t ragos főnév: . ... Találd ki, mely összetett szavakban torlódtak a mássalhangzók!

28 янв. 2010 г. ... ösvény, kézírás, vessző, állat, ország, viadal. A vasutas, fonnyad, csillag, álmos, fiatal, angyal, festmény.

21 янв. 2011 г. ... Minden szótagot csak egyszer használhatsz fel! Válaszodban csak az alább felsorolt ... Szófaja vezetővel főnév a) nádashoz b) legnyugatibb.

3 февр. 2011 г. ... Írd a pontsorokra az öt hibás helyesírású szó helyes alakját! ... legenda szerint egy égi jel végképp meggyőzte az olasz csodaszakértőket.

21 янв. 2017 г. ... MAGYAR NYELVI FELADATLAP ... B) a legszebb királylány a világon ... B) A gardedám arra ügyelt, hogy a lányok ne tévedjenek el az utcán.

29 янв. 2009 г. ... Ebből is látható, hogy kiváló úszók. — Köszönöm, hogy ennyi érdekeset meséltél. — Nagyon szívesen, máskor is.

20 янв. 2018 г. ... Mi a jelentése? ... C) Eső után köpönyeg. D) Ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna. E) Szemtelen, mint a piaci légy.

4. Melyik írásmód a helyes? Írj középre 1-est, ha az első, 2-est, ha a második, x-et, ha mindkét alak helyes! a) muszáj muszály b) játssza játsza c) cm-rel.

31 янв. 2009 г. ... igemód és a szavak sorrendje változhat! ... Javítsd a következő mondatok nyelvhelyességi hibáit egy-egy hasonló hangzású szó beírásával!

23 янв. 2010 г. ... Milyen szófajúak az alábbi mondatok kiemelt szavai? Válaszd ki a megfelelőt a felsoroltak közül, és írd a pontsorra!

28 янв. 2010 г. ... Az indoklást egészítsd ki a megfelelő szófajok megnevezésével! a) tolta – torta – hordta – hozta – húzta b) Indoklás:.

17 янв. 2015 г. ... b) Az alábbiakban három szó jelentését olvashatod. Mind a három szó ugyanazzal ... Nagyétkű Kórogyi kukta volt Nagy Lajos király udvarában.

22 янв. 2015 г. ... C) dölyfös. D) konok. E) pökhendi b) Az alábbiakban három szó jelentését olvashatod. Mind a három szó ugyanazzal a két betűvel kezdődik.

23 янв. 2021 г. ... De hiszen – védekezett ijedten a Déli Szél –, nem láttál te még olyat, ... odalopóztak a tölgyfa ágaira, és mind elfújta külön-külön a maga ...

25 янв. 2018 г. ... Manapság megszaporodtak a televíziókban a tehetségkutató műsorok. ... álláspontodat, és írj legalább 2–2 érvet, amely a tehetségkutatás ...

21 янв. 2016 г. ... Az első ember, Jurij Gagarin őrnagy, szovjet űrhajós 1961. április 12-én jutott el az űrbe a Vosztok űrhajóval. Miután egyszer megkerülte a ...

4 февр. 2010 г. ... Idegen szavak és kifejezések szótára ... A szólás jelentése: felfigyel valakire. ... A szólás jelentése: szerető gonddal őrzi.

24 янв. 2013 г. ... szólás jelentését jelölő betűt! ... A pók ezt a háromszög alakú keretet „küllőkkel” egészíti ki. A „küllő-.

19 янв. 2019 г. ... Alkoss összetett szavakat a megadott betűk segítségével! ... 5−10 percet, majd hozzákeverjük a zsírral már összekevert liszthez, csipet sót.

8. évfolyam — MNy1 feladatlap. 2021. január 23. MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára. 2021. január 23. 10:00 óra. Időtartam: 45 perc.

18 янв. 2020 г. ... Megörültek egymásnak, és onnan együtt mendegéltek tovább. Egész nap az erdőben bóklásztak, teletömték hasukat mindenféle földi jóval.

21 янв. 2016 г. ... „Külföldi hajós munka. Minden jó, hajó a vége!” ... c) A 2. bekezdésből idézünk egy mondatot: „A játék lényege az volt, hogy a labdát.

18 янв. 2014 г. ... d) A megadott betűk felhasználásával írd le a c) részben keresett szó két rokon értelmű párját! Minden betűt egyszer kell felhasználni.

18 янв. 2020 г. ... b) Bakony, Bükk, Budai- hegység, Cserhát, Gerecse, Mecsek, Pilis, Vértes ... Az előkészület lépései: A labirintus részleteit ábrázoló ...

8. osztály. I. Olvasd el figyelmesen Kosztolányi Dezső Délután hat és hét ... SZÖVEGÉRTÉSI FELADATOK. 1. Értelmezd a műcímet! ... NYELVI-IRODALMI FELADATOK.

Test z maďarského jazyka a literatúry pre žiakov 9. ročníka ZŠ. MINTA. VZOR ... Szent kötelességünk volt minden tekintetben ... Szent Péter esernyője.

Jumurdzsák amulettje. C kinccsel teli zsákok. D bátor asszonyok. 24. Melyik regényhősre ismersz rá az alábbi jellemzés alapján?

A témakör címe: Az igenevek ... Az óra célja, feladata: Az igenevek fajtáinak, ... b) Az igei alapszó miatt mindhárom típusú igenév őriz valamit az ige ...

b) Nevezzétek meg a visszautaló névmások fajtáját! Egészítsük ki ez alapján a füzetvázlatot! Füzetvázlat/táblakép. A névmások a szövegben. Szerepük:.

23 апр. 2018 г. ... Olvasd el figyelmesen a következő szöveget és oldd meg a nyelvtani szövegértés feladatait! Gábor Áron székely kisbirtokos, asztalosmester, ...

nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt / kis ország, messzeringó gyerekkorom világa.” 5. „Itt születtem én ezen a tájon, / Az alföldi szép nagy rónaságon…”.

10 нояб. 2020 г. ... Van három szó, amelyikben írásban jelölt teljes hasonulás van ... zöngésség szerinti részleges hasonulás írásban jelöletlen teljes hasonulás ...

Abban az időben, mikor Árpád fejedelem a hazát kereső magyarokkal eljutott a Tisza partjáig, a Tisza még nem volt olyan jámbor folyó, mint amilyen ma.

Kulcsszavak: magyar nyelv, szerb nyelv, interferencia, eset ... hatókörében, melyeknek jelentése megköveteli a lokalizátor jelenlétét, de olya-.

Melich felfogását Kniezsa István is követte: „A magyar nyelv szláv elemei azonban távolról sem jelentenek valami egységes szláv hatást a magyarra. A ma-.

A magyar–török nyelvi kapcsolatok a magyar nép és nyelv történetének korai szakaszában kezdődtek. Ilyen kapcsolatokra nyilvánvalóan az után kerülhetett sor, ...

26 мая 2020 г. ... Az Anyanyelvápolók Szövetségének pályázati felhívása Deme László Díj 2020. évi odaítélése céljából a magyar.

Ez a weboldal cookie -kat használ annak érdekében, hogy weboldalunkon a legjobb élményt nyújtsa.